Sunday, March 27, 2011

Sukses Karena Percaya

Lukas 18: 1-8

1 Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu.
2 Kata-Nya: "Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorangpun.
3 Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata: Belalah hakku terhadap lawanku.
4 Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya: Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorangpun,
5 namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku."
6 Kata Tuhan: "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu!
7 Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepada-Nya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?
8 Aku berkata kepadamu: Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?"

Tiga Bidang Yang Penting Bagi Kita Untuk Yakin
  1. Keyakinan bahwa potensi yang kita miliki bersama Tuhan akan mencapai hasil yang sangat baik
  2. Yeremia 29:11 Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
  3. Yakin semua masalah dapat kita hadapi dan kalahkan sebab Tuhan menyertai kita
  4. Filipi 4:13 Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
  5. Yakin pada arah dan tujuan yang kita tempuh
  6. Kehidupan kita harus punya tujuan yang pasti. Arah tujuan yang pasti hanya dalam Tuhan. Profesi apapun merupakan panggilan Tuhan.Jangan pernah menjalani kehidupan kita dengan ragu-ragu. Tapi menjalani kehidupan harus dengan keyakinan yang teguh karena setiap profesi merupakan panggilan Tuhan.

Keyakinan harus dinyatakan dengan mulut dan percaya dalam hati

Roma 10: 8-10 8 Tetapi apakah katanya? Ini: "Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu." Itulah firman iman, yang kami beritakan. 9 Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10 Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.

Rangkuman khotbah Pdt. Josia Abdisaputera (Gembala Sidang GBI Nafiri Allah), Minggu, 27 Maret 2011

No comments: