Wednesday, July 27, 2011

Perintah Tuhan atau Adat Istiadat

Action for Miracle, GBI Nafiri Allah

Kamis, 28 Juli 2011
Perintah Tuhan atau Adat Istiadat

A4M.1. Menerima

Ayat Renungan: Matius 15:1-20

1 Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata
2 "Mengapa murid- murid- Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan.
3 Tetapi jawab Yesus kepada mereka: "Mengapa kamupun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu
4 Sebab Allah berfirman: Hormatilah ayahmu dan ibumu; dan lagi: Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati.
5 Tetapi kamu berkata: Barangsiapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya: Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah
6 orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri.
7 Hai orang- orang munafik Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu
8 Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada- Ku.
9 Percuma mereka beribadah kepada- Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia."
10 Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka:
11 Dengar dan camkanlah bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang.
12 Maka datanglah murid- murid- Nya dan bertanya kepada- Nya: "Engkau tahu bahwa perkataan- Mu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang- orang Farisi?"
13 Jawab Yesus: "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa- Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar- akarnya
14 Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lobang."
15 Lalu Petrus berkata kepada- Nya: "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami."
16 Jawab Yesus: "Kamupun masih belum dapat memahaminya?
17 Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban?
18 Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang.
19 Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat.
20 Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang."

A4M.2. Merenungkan

1. Mengapa orang Farisi dan ahli Taurat disebut sebagai orang munafik? (Ayat 1-7)

2. Apa yang menyebabkan ibadah kita kepada Tuhan akan menjadi percuma atau sia-sia? (Ayat 8-9)

3. Dari manakah sumber perkataan kita dan segala macam perbuatan jahat? (Ayat 18-19)

A4M.3. Melakukan

1. Berikan contoh adat istiadat atau tradisi yang saudara ketahui yang dapat mengganggu ibadah kita?

2. Dalam ayat 19, temukan di bagian mana yang harus saudara tinggalkan?

A4M.4. Membagikan

Bagikan kebenaran ini di CORE saudara.

No comments: