Monday, August 29, 2011

Berdoa Dengan Tidak Jemu-Jemu

Action for Miracle, GBI Nafiri Allah

Selasa, 30 Agustus 2011
Berdoa Dengan Tidak Jemu-Jemu

Kadang kita tidak menyadari kalau doa permohonan kita terkabul dan bahkan kadang kita juga kurang bersyukur kalau pemberian yang ada melebihi apa yang kita minta. Yang pasti, kita harus selalu berdoa, tanpa jemu-jemu karena tidak ada doa yang sia-sia.

A4M.1. Menerima

Ayat Renungan: Lukas 18:1-8

1 Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu jemu
2 Kata- Nya: " Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorangpun
3 Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata Belalah hakku terhadap lawanku
4 Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya: Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorangpun
5 namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. "
6 Kata Tuhan: Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu!
7 Tidakkah Allah akan membenarkan orang- orang pilihan- Nya yang siang malam berseru kepada- Nya? Dan adakah Ia mengulur ulur waktu sebelum menolong mereka
8 Aku berkata kepadamu: Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? "

A4M.2. Merenungkan

1. Dalam perumpamaan ini sebenarnya apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita mengenai doa? (Ayat 1)

2. Seperti apakah doa yang tidak jemu-jemu itu? (Ayat 2-5)

3. Apa tindakan Tuhan bagi orang yang berdoa dengan tidak jemu-jemu? (Ayat 6-8)

A4M.3. Melakukan

Evaluasi! Mungkin saudara sudah berdoa cukup lama dan belum ada jawaban. Apakah saudara merasa putus asa dan tidak mendoakannya lagi?

A4M.4. Membagikan

Ceritakanlah kepada minimal 2 orang terdekat saudara tentang Firman Tuhan hari ini.

No comments: