Saturday, July 18, 2015

MELAKUKAN KEHENDAK ALLAH

Sabtu, 18 Juli 2015

Bacaan Alkitab hari ini
2 Korintus 12:1-10

Ayat Hafalan
2 Korintus 12:9, “Tetapi jawab Tuhan kepadaku: “Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna.” Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.”

Bacaan Alkitab satu tahun
Matius 12:1-21 ; Kejadian 41-42

Seringkali keinginan kita bersilangan dengan kehendak Allah, itu sebabnya kepercayaan kita mudah tergoyahkan ketika apa yang kita pikir ‘baik’ ternyata tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Paulus meminta untuk dilepaskan dari kelemahannya, sesuatu yang ia sebut ‘duri dalam daging’, usahanya itu ternyata tidak mendapat respon dari Allah. Pergumulan panjang Paulus justru menjadi pelajaran berharga. Melalui kelemahannya, kasih karunia Allah dapat dinyatakan dan kuasa Allah ‘menjadi sempurna’

Ketika kita mengutarakan isi hati kepada Allah, kiranya kita lebih rindu untuk menaati kehendak-Nya daripada menerima jawaban yang kita inginkan. Dari situlah kita akan melihat kuasa dan kasih karunia Allah bekerja.

Pokok Doa
Tuhan, aku bawa permohonanku kepada-Mu, tetapi aku berikan juga hatiku agar kehendak-Mu saja yang dinyatakan dalam kehidupanku.

Refleksi Diri
1. Apakah pandangan Paulus mengenai kelemahan ‘duri dalam daging’ yang ia alami?
2. Melalui kelemahan tersebut, apakah yang hendak Allah kerjakan dalam kehidupan Paulus?

Kata - Kata Bijak
Kita berdoa bukan untuk memperoleh kehendak kita di surga, melainkan untuk menggenapi kehendak Allah di bumi.

Yang Harus Dilakukan
Dengarlah suara-Nya dan ketahuilah kehendak-Nya dalam kehidupan Anda.

No comments: