Monday, February 22, 2016

CERMATI PERKATAAN ANDA

Senin, 22 Februari 2016

Bacaan Alkitab hari ini
Yakobus 3:1-12

Bacaan Alkitab satu tahun
Lukas 9:1-17 ; Mazmur 113-115

Ayat Hafalan
Yakobus 3:5, “Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar.”

Renungan Inspirasi
Sebesar apa pun kapal yang berlayar di lautan, ia tetap dikendalikan oleh sebuah kemudi yang kecil. Meski kecil, peranan kemudi sangat besar dan menentukan. Begitu juga perkataan yang kita ucapkan dapat mengendalikan seluruh kehidupan kita. Ucapan atau perkataan kita yang positif akan memberikan dampak yang positif juga bagi kehidupan kita, terlebih lagi jika yang kita perkatakan adalah firman Tuhan (Yesaya 55:10-11).

Setiap perkaataan firman yang kita ucapkan dengan iman, tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan bekerja dengan cara yang ajaib. Sama seperti Allah menciptakan alam semesta ini hanya dengan firman-Nya. Saudara, perkataan apakah yang sering kita lontarkan setiap hari? Seringkali karena masalah, rasa kecewa, marah, benci dan sebagainya, kita tidak bisa menguasai diri dan akhirnya mengeluarkan kata-kata negatif. Mari kita lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Selain itu, kata-kata yang penuh kasih juga dapat membangun kehidupan sesama.

Refleksi Diri
1. Seberapa besarkah peranan lidah dalam kehidupan kita?
2. Apakah yang akan terjadi ketika kita tidak dapat mengendalikan lidah kita?

Pokok Doa
Tuhan, tolonglah aku agar dapat mengekang lidahku dan mengeluarkan kata-kata yang membangun dan mendatangkan berkat bagi orang lain.

Kata - Kata Bijak
Perkatakanlah firman agar berkat itu nyata dalam kehidupan kita.

Yang Harus Dilakukan
Perhatikan dan evaluasi setiap perkataan Anda.

No comments: